Het Vlaamse Kruis afdeling Schoten is één van de vele afdelingen die onze kruisvereniging rijk is. Als pluralistische en onafhankelijke vereniging bieden wij onze vrijwilligers een aangename groepssfeer waarbinnen zij hun hobby kunnen uitoefenen.

TML2019

Een gemotiveerde vrijwilliger staat graag volgens eigen mogelijkheden, dag en nacht paraat om in de bres te springen voor zijn hulpbehoevende medemens. Onze vrijwilligers vinden hun motivatie niet enkel in een goede teamspirit, maar beschikken bovendien over hoogwaardig en modern medisch materiaal dat ons toelaat om de Eerste Hulp volgens de geldende nationale en internationale richtlijnen toe te verstrekken. Dat materiaal moeten we samen met onze vrijwilligers natuurlijk ter plaatse krijgen. 

Hiervoor beschikken we over een uitgebreid wagenpark om patiënten te vervoeren (2 ambulances) om onze vrijwilligers samen met het materiaal op de bestemming te krijgen (minibus + aanhangwagen). Op sommige diensten nemen we ook een mobiele hulppost mee. Dit is eigenlijk een rijdend dokterskabinet uitgerust met alle noodzakelijke voorzieningen, wat toelaat om een patiënt in een beschermde en rustige omgeving in alle privacy te behandelen. 

wagenpark 

MHP Schoten

wagenpark

We beschikken over een door de gemeente ter beschikking gesteld leslokaal en stockageruimtes. In dit leslokaal worden jaarlijks één of meerdere opleidingen geven aan de bevolking. Deze opleidingen zijn laagdrempelig, zowel wat de prijs betreft als de lesstructuur. Onze opleidingen staan open voor iedereen, ongeacht afkomst, opleiding, politieke voorkeur of religie. Onze medemens helpen staat centraal!

Onze vrijwilligers werden intensief opgeleid en volgen continu bijscholing om een goede hulpverlening te blijven garanderen. 
Dag en nacht staan zij paraat om hulpposten te bemannen en in te grijpen in geval van ramp. 
Jaarlijkse opleidingen zorgen voor een goede basiskennis van EHBO bij de bevolking én een verjonging van het team. 
Aanzienlijke investeringen in interventiemateriaal gunnen onze vrijwilligers het beste materiaal.

Zei er iemand hulp nodig te hebben?