Het Vlaamse Kruis Schoten, telt naast haar enthousiaste groep leden en actieve vrijwilligers, ook een lokaal bestuur.

De afdelingsvoorzitter kan je contacteren via voorzitter.schoten@hvk.be. De afdelingsbestuursleden zijn zijn samen te bereiken via bestuur.schoten@hvk.be.

Het bestuur van Schoten omvat de volgende personen:

  • Voorzitter
  • Ondervoorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • Dienstverantwoordelijke 
  • Adjunct-dienstverantwoordelijke
  • Opleidingsverantwoordelijke
  • Materiaalverantwoordelijke
  • Kledij-en evenementverantwoordelijke
  • Algemeen adviseur