Het Vlaamse Kruis Schoten, telt naast haar enthousiaste groep leden en actieve vrijwilligers, ook een lokaal bestuur.

De afdelingsvoorzitter kan je contacteren via voorzitter.schoten@hvk.be. De afdelingsbestuursleden zijn samen te bereiken via bestuur.schoten@hvk.be.

Het bestuur van Schoten omvat de volgende personen:

  • Voorzitter - Cesar Couzy
  • Ondervoorzitter - Frederik Vercruysse
  • Secretaris - Paul Vercruysse
  • Penningmeester - René Withagen
  • Dienstverantwoordelijke - Lovely Debreuckere
  • Opleidingsverantwoordelijke - Karijn Van Campen
  • Kledijverantwoordelijke - Evi Kersemans
  • Algemeen adviseur - Dimitri Van den Bergh
  • Algemeen adviseur - Wesley Van Caubergh