"EHBO bij Het Vlaamse Kruis ... en het leven blijft mooi"
 
Jaarlijks richt de afdeling van Het Vlaamse Kruis Schoten één of meerdere EHBO-opleidingen in. Iedere opleiding wordt gegeven door monitoren, artsen, of verpleegkundigen van Het Vlaamse Kruis.
De volledige EHBO-opleiding bestaat uit 2 delen (basis- en vervolgopleiding) en is opgebouwd uit zowel theoretische als praktische lessen. Met simulanten (van VENUS, Vereniging voor Enscenering, Nabootsing en Uitbeelding van Slachtoffers) worden allerlei situaties nagespeeld om je de mogelijkheid te geven de aangeleerde theorie in de praktijk te oefenen. In deze opleiding worden verschillende zaken belicht. Na ieder deel is er een evaluatie voorzien die je helpt af te toetsen hoe het met je parate kennis gesteld is. 
 
Na afloop kan je altijd bijscholingen blijven volgen om op de hoogte te blijven van de vaak sterk evoluerende technieken. Je kan ook als stagiair mee naar preventieve hulpposten die wij voorzien op manifestaties. Dit kan al onder begeleiding nog tijdens het volgen van de cursus en is een aanrader om extra praktijkervaring op te doen!
Wil je later doorstromen en meer opleidingen volgen? Verdere vervolmakingsopleidingen en kaderopleidingen worden ingericht voor actieve vrijwilligers. 
 
Onze eerstvolgende avondopleiding start op woensdag 6 november 2019. Deze gaat door in het afdelingslokaal van HVK Schoten, gelegen aan de Lodewijk Weijtenstraat 32b te 2900 Schoten (aan de Dienst der werken). De lessen starten telkens om 20u00 stipt en eindigen rond 22u30. Wens je je in te schrijven voor deze opleiding vul dan snel ons webformulier in of stuur een mailtje naar cursus.schoten@hvk.be met je naam, voornaam, geboortedatum + plaats, adres, (email), GSM/tel en geslacht. Je ontvangt van ons een antwoord met bijkomende informatie.
Het inschrijvingsgeld voor de basisopleiding bedraagt €40. Indien je je aansluitend inschrijft voor de vervolgopleiding is deze gratis. In het inschrijvingsgeld is inbegrepen: het cursushandboek, het persoonlijk oefenmateriaal (verbanden), het afleveren van het getuigschrift EHBO na een positieve evaluatie en een verzekering.
 
Tot snel?!
 

Basisopleiding

06.11.2019   20u00 - 22u30
Inschrijving en inleiding
Organisatie DGH
Benadering slachtoffer
Bouw en werking ademhaling en bloedsomloop
Reanimatie volwassene

 

13.11.2019   20u00 - 22u30
Reanimatie volwassene (herhaling) & stabiele zijlig
Benadering so (herhaling)
Bloedingen
Shock
Bouw van de huid
Verzorging schaafwonde

 

20.11.2019   20u00 - 22u30
Verslikken en verstikken (volwassene en kind)
Hartaanval
Bouw en werking zenuwstelsel
Flauwte
CVA
CO-vergiftiging (+ video)
Huisapotheek
Voorstelling HVK
Demonstratie AED
 
 
27.11.2019   20u00 - 22u30
Verbandleer + oefeningen verbanden
Bouw en werking bewegingsstelsel
Verstuiking, kneuzing, ontwrichting, breuken
Herhaling reanimatie
Info examen
 
 
04.12.2019   20u00 - 22u30
Verzorging snijwonde
Oefeningen wondverzorging
Brandwonden & chemische brandwonden
Verbandmateriaal
 
 
11.12.2019   20u00 - 22u30
Simulatie
Herhaling (werkwinkels technieken examen)
 
 
18.12.2019   19u00 - 23u00
Examen

 

Vervolgopleiding

08.01.2020   20u00 - 22u30
Hartslag
Beademing met hulpmiddelen
Reanimatie met AED

 

15.01.2020   20u00 - 22u30
Breuken
Spierletsel
Trauma's hoofd
Nek- en rugletsel
Stomp geweld borstkas
 
 
 
22.01.2020   20u00 - 22u30
Breuken
Verbandleer + oefeningen complexere verbanden
Verbandmateriaal
Oefeningen wondzorg
 
 
 
29.01.2020   20u00 – 22u30
Soorten verwondingen
Drukkend verband – snelverband - knevel
Oorbloeding
Insectenbeet & tekenbeet
Vreemd voorwerp in de huid
Letsel aan de zintuigen
Herhaling AED

 

05.02.2020   20u00 – 22u30
Vergiftiging via ademhaling & spijsvertering
Dysfuncties van het lichaam
Letsel door omgevingsfactoren

 

12.02.2020   20u00 - 22u30
Suikerziekte
Verplaatsen van een slachtoffer met Rautekgreep
Temperatuurmeting
Info examen
Diagnose-oefeningen

 

19.02.2020   20u00 - 22u30
Reanimatie baby en kind
Verstikking baby
Verdrinking
Stuipen
Pseudo-kroep

 

26.02.2020   20u00 - 22u30
Geen les - krokusvakantie
 
 

 04.03.2020   19u00 - 23u00

Simulatie-oefeningen
Herhaling praktijktechnieken
 
 
 
11.03.2020   19u00 - 23u00
Examen