"EHBO bij Het Vlaamse Kruis ... en het leven blijft mooi"
 
Jaarlijks richt de afdeling van Het Vlaamse Kruis Schoten één of meerdere EHBO-opleidingen in. Iedere opleiding wordt gegeven door monitoren, artsen, of verpleegkundigen van Het Vlaamse Kruis.
Specifieke lessen op maat voor clubs, bedrijven of verenigingen zijn eveneens mogelijk. Neem hiervoor contact op met Daniel Van Themsche (0496 50 95 94) of mail naar cursus.schoten@hvk.be voor meer informatie.
 
De volledige EHBO-opleiding bestaat uit 2 delen (basis- en vervolgopleiding) en is opgebouwd uit zowel theoretische als praktische lessen. Met simulanten (van VENUS, Vereniging voor Enscenering, Nabootsing en Uitbeelding van Slachtoffers) worden allerlei situaties nagespeeld om je de mogelijkheid te geven de aangeleerde theorie in de praktijk te oefenen. In deze opleiding worden verschillende zaken belicht. Na ieder deel is er een evaluatie voorzien die je helpt af te toetsen hoe het met je parate kennis gesteld is. 
 
Na afloop kan je altijd bijscholingen blijven volgen om op de hoogte te blijven van de vaak sterk evoluerende technieken. Je mag als stagiair mee naar preventieve hulpposten die we voorzien op manifestaties. Dit kan al onder begeleiding nog tijdens het volgen van de cursus en is een aanrader om extra praktijkervaring op te doen.
 
Wil je later doorstromen en meer opleidingen volgen? Verdere vervolmakingsopleidingen en kaderopleidingen worden ingericht voor actieve vrijwilligers. 
 
Onze eerstvolgende avondopleiding start op woensdag 03 oktober 2018. Deze gaat door in het afdelingslokaal vna HVK Schoten, gelegen aan de Lodewijk Weijtenstraat 32b te 2900 Schoten (aan de Dienst der werken). De lessen starten telkens om 20u00 stipt en eindigen rond 22u30. Wens je in te schrijven voor deze opleiding, stuur dan een mail naar cursus.schoten@hvk.be met je naam, voornaam, geboortedatum + plaats, adres, (email), GSM/tel en geslacht. Je ontvangt van ons een antwoord met bijkomende informatie.
 
Het inschrijvingsgeld voor de basisopleiding bedraagt 40 euro. Indien je aansluitend inschrijft voor de vervolgopleiding is deze gratis. In het inschrijvingsgeld is inbegrepen: het cursushandboek, het persoonlijk oefenmateriaal (verbanden), het afleveren van het getuigschrift EHBO na een positieve evaluatie en een verzekering.
 
Het lessenrooster ziet er als volgt uit:
De volgorde van de lesonderwerpen kan veranderen, afhankelijk van verschillende omstandigheden. De data blijven in principe ongewijzigd, behoudens ziekte of onvoorziene omstandigheden.
 
      Basisopleiding
 
03.10.2018    20:00 – 22u30
Inschrijving en inleiding
Organisatie DGH
Benadering slachtoffer
Bouw en werking ademhaling en bloedsomloop
Reanimatie volwassene 
  
10.10.2018    20:00 – 22u30
Reanimatie volwassene (herhaling, speciale situaties)
Bloedstelping
Neusbloeding
Bouw van de huid
Verzorging schaafwonde
 
18.10.2018    20:00 – 22u30
Verzorging snijwonde
Oefeningen wondverzorging
Verzorging blaar
Brandwonden
Kleeflint, wondpleisters, kompressen
 
24.10.2018    20:00 – 22u30
Kruisverband arm en been
Scharnierverband elleboog
Scharnierverband knie
Doekverband hand
Bouw en werking bewegingsstelsel
Verstuiking, kneuzing, ontwrichting
Breuken
Breuk voorarm / draagdoek
Info examen
 
07.11.2018    20:00 – 22u30
Verslikken en verstikken (volwassene en kind)
Hartaanval
Bouw en werking zenuwstelsel
Flauwte
CVA
CO-vergiftiging (+ video)
 
14.11.2018    20:00 – 22u30
Simulatie
Herhaling (werkwinkels technieken examen)
 
21.11.2018    20:00 – 22u30
EVALUATIE                 
 
 
 
Vervolgopleiding
 
28.11.2018    20:00 – 22u30
Hartslag
Beademingsscherm
Beademingsmasker
AED
 
05.12.2018    20:00 – 22u30
Herhaling drukkend verband zwachtel
Snelverband
Dasverband
Knevel
Oorbloeding
Chemische brandwonde
Insectenbeet
Tekenbeet
Vreemd voorwerp in de huid
Vreemd voorwerp in het oor
Vreemd voorwerp in de neus
Vreemd voorwerp in het oog
Oogirritatie
 
12.12.2018    20:00 – 22u30
Kruisverband voet
Kruisverband vinger/duim
Scharnierverband voet
Steunverband voet
Dasverband enkel
Vetverband
Kleefveld
PU-film
 
19.12.2018    20:00 – 22u30
Breuk bekken
Breuk onderbeen
Spierpijn
Spierkramp
Trauma's hoofd
Nek- en rugletsel
Stomp geweld borstkas
 
09.01.2019    20:00 – 22u30
Vergiftiging via ademhaling
Vergiftiging via spijsvertering
Shock
Hyperventilatie
Astma
Allergische reactie
Epilepsie
Diarree
Niersteen
Zonnesteek
Hitteslag
Onderkoeling
 
30.01.2019    20:00 – 22u30
Suikerziekte
Rautekgreep uit de wagen
Rautekgreep liggend slachtoffer
Temperatuurmeting
Info examen
Diagnose-oefeningen
 
06.02.2019    20:00 – 22u30
Reanimatie baby en kind
Verstikking baby
Adem inhouden
Verdrinking
Stuipen
Pseudo-kroep
 
13/02/2019    20:00 – 22u30
Simulatie-oefeningen
Herhaling praktijktechnieken
 
20.02.2018     19:00 – 23u00
EVALUATIE